Nyheter

27.3.2018 - Infobladet nr 4 2018
Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa.
Läs mer om Infobladet nr 4 2018 ›
26.2.2018 - Infobladet nr 3 2018
Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa. 
Läs mer om Infobladet nr 3 2018 ›
22.1.2018 - Infobladet nr 2 2018
Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa.
Läs mer om Infobladet nr 2 2018 ›
21.12.2017 - Infobladet nr 1 2018
Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa.
Läs mer om Infobladet nr 1 2018 ›
20.12.2017 - Info om taxor och avgifter
Från och med den 1 januari 2018 justeras flera av kommunens taxor och avgifter. Taxor och avgifter
Läs mer om Info om taxor och avgifter ›
18.12.2017 - Ny hemsida för Jomala kommun
Under 2017 har Jomala kommun tillsammans med Åda Ab och Strax kommunikation Ab tagit fram en ny hemsida. Hemsidan lanserades 19.12.2017. Syftet med att ta fram en ny hemsida har varit att skapa ett...
Läs mer om Ny hemsida för Jomala kommun ›
28.8.2017 - Infobladet nr 8 2017
Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa.
Läs mer om Infobladet nr 8 2017 ›
16.3.2017 - Skissritningar godkända för byggnation av ett samlingshus
Kommunfullmäktige beslöt den 14 mars att godkänna skissritningar för byggnation av ett samlingshus i Prestgården by innefattande utrymmen för bibliotek, fritidsverksamhet och daghem med två...
Läs mer om Skissritningar godkända för byggnation av ett samlingshus ›