Nyheter

23.4.2018 - Samråd - delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 i Prestgården by
Ett förslag till delgeneralplaneändring har arbetats fram för fastigheten Kyrkoby XXI:2 Rnr 9:37 i Prestgården by. Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 paragrafen plan- och bygglag för...
Läs mer om Samråd - delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 i Prestgården by ›
20.4.2018 - Byggnämndens föredragningslista 25.04.2018
Läs mer om Byggnämndens föredragningslista 25.04.2018 ›
19.4.2018 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 25 april 2018
ÄRENDEN: 17 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 18 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 19 § FINSTRÖMS KOMMUN - UPPHANDLING AV MANSKAPSBIL 20 § GDPR 21 § FSB R.F.- KOINGRESS 19-20 MAJ 2018 22 § MÖTETS AVSLUTNING
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 25 april 2018 ›
18.4.2018 - Kommunstyrelsens föredragningslista 23.4.2018
Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder måndagen den 23 april 2018 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden: 73 §                    Sammanträdets konstituerande 74 §                   ...
Läs mer om Kommunstyrelsens föredragningslista 23.4.2018 ›
18.4.2018 - Detaljplan som vunnit laga kraft - del av kv 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö
Kommunstyrelsen i Jomala har den 6 mars 2018 antagit detaljplaneändring för del av kvarter 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö by jämte beskrivning av den 21 augusti 2017. Detaljplanen...
Läs mer om Detaljplan som vunnit laga kraft - del av kv 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö ›
17.4.2018 - Observera! Felaktiga vatten- och avloppsfakturor
På grund av en miss i vår senaste vattenfakturering har samtliga vatten- och avloppsfakturor felaktigt blivit utan moms för tiden 1.1-31.3.2018. Vi ber därför alla våra vattenkunder att INTE betala...
Läs mer om Observera! Felaktiga vatten- och avloppsfakturor ›
11.4.2018 - Kommunfullmäktiges föredragningslista 17.4.2018
Kommunfullmäktige i Jomala sammanträder tisdagen den 17 april 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandlinga av följande ärenden: 22 §                    Sammanträdets konstituerande. 23...
Läs mer om Kommunfullmäktiges föredragningslista 17.4.2018 ›
4.4.2018 - Allmänt påseende - vägplan för GC-väg längs Klockargatan
Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att ställa ut vägplan för byggande av gång- och cykelväg längs del av Klockargatan i Jomala kommun. Vägplanen ställs ut inför fastställande enligt 25...
Läs mer om Allmänt påseende - vägplan för GC-väg längs Klockargatan ›
4.4.2018 - Allmänt påseende - vägplan för GC-väg parallellt med lansväg 1, Utängarna-Östanträsk
Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att ställa ut vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg parallellt med landsväg 1, på sträckan Utängarna i Gottby-Östanträsk, sektion 4050...
Läs mer om Allmänt påseende - vägplan för GC-väg parallellt med lansväg 1, Utängarna-Östanträsk ›
29.3.2018 - Byggnämndens delegeringsbeslut 28 mars 2018
Läs mer om Byggnämndens delegeringsbeslut 28 mars 2018 ›

Sidor