Nyheter

19.1.2018 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 25.1.2018
ÄRENDEN: 1 §                       Sammanträdets konstituerande 2 §                       Anmälningsärenden 3 §                       Dispositionsplan för respektive kommuns budget 2018 4...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 25.1.2018 ›
17.1.2018 - Centralvalnämndens föredragningslista 24.1.2018
Centralvalnämnden sammanträder 24.1.2018 kl. 18.30 för behandling av följande ärenden: 1 §                      Sammanträdets konstituerande 2 §                      Godkännande av valförrättare vid...
Läs mer om Centralvalnämndens föredragningslista 24.1.2018 ›
16.1.2018 - Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by
Kommunstyrelsen i Jomala har den 27 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 9 januari 2018. Den antagna...
Läs mer om Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by ›
10.1.2018 - Kommunfullmäktiges föredragningslista 16.1.2018
Kommunfullmäktige sammanträder 16.1.2018 kl. 19.00 i kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 1 §  Sammanträdets konstituerande 2 §  Anmälningsärenden 3 §  Val av ordförande och vice...
Läs mer om Kommunfullmäktiges föredragningslista 16.1.2018 ›
9.1.2018 - REA på Jomala bibliotek
Vi säljer nygallrade böcker från vuxenavdelningen, fakta som skönlitterärt, för endast 50 cent/styck!  PLUS vi har massa gratis böcker i hallen för alla åldrar. Ps. Köp 5 böcker och få en tygkasse på...
Läs mer om REA på Jomala bibliotek ›
3.1.2018 - Vikariat inom barnomsorgen
Barnomsorgen i Jomala lediganslår följande:   Ett vikariat som barnskötare, 30 h/v, vid Sviby daghem för tiden 26.02-31.07.2018.   Ett vikariat som assistent med kunskap i stödtecken, 35 timmar/vecka...
Läs mer om Vikariat inom barnomsorgen ›
28.12.2017 - Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by
Kommunstyrelsen i Jomala har den 6 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 15 december 2017....
Läs mer om Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by ›
27.12.2017 - Fastställd vägplan - Vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö sektion 0-360
Ålands landskapsregering beslöt den 21.12.2017 att fastställa vägplan för nybyggnad av separat gång-och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 0 - 360, i Jomala kommun,...
Läs mer om Fastställd vägplan - Vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö sektion 0-360 ›
21.12.2017 - Infobladet nr 1 2018
Ett nytt nummer av Jomala kommuns infoblad finns nu att läsa.
Läs mer om Infobladet nr 1 2018 ›
20.12.2017 - Info om taxor och avgifter
Från och med den 1 januari 2018 justeras flera av kommunens taxor och avgifter. Taxor och avgifter
Läs mer om Info om taxor och avgifter ›

Sidor