Bild på bostadsområde

Bygga och bo

De senaste åren är det många som valt att bygga och bo i Jomala kommun. Jomala kommun fortsätter att växa och satsar inför framtiden. Här möts tätort och landsbygd.

Det finns ett flertal bostadsområden i kommunen, men nya områden planeras och tillgången på lediga tomter är god. Det finns även utrymme för näringslivet och mycket händer både i Möckelö, Sviby och Dalkarby. Till skillnad från vissa andra kommuner på Åland har Jomala kommun inte heller någon kommunal fastighetsskatt på stadigvarande bostäder. 

Här har vi samlat information som är bra att känna till om du söker bostad eller vill bygga nytt. Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill lämna synpunkter.

Välkommen till Jomala!

Nyheter inom Bygga och bo

16.1.2018 - Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by

Kommunstyrelsen i Jomala har den 27 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 9 januari 2018. Den antagna...
Läs mer om Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by ›

28.12.2017 - Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by

Kommunstyrelsen i Jomala har den 6 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 15 december 2017....
Läs mer om Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by ›

27.12.2017 - Fastställd vägplan - Vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö sektion 0-360

Ålands landskapsregering beslöt den 21.12.2017 att fastställa vägplan för nybyggnad av separat gång-och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 0 - 360, i Jomala kommun,...
Läs mer om Fastställd vägplan - Vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö sektion 0-360 ›

18.12.2017 - Landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd 18–20 december 2017

På grund av montering av djurtunnel är landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd för allmän trafik från måndagen den 18 december klockan 09.00 till klockan 17.00 onsdagen den 20 december...
Läs mer om Landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd 18–20 december 2017 ›

1.12.2017 - Samråd - Detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by

Ett förslag till detaljplaneändring har arbetats för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by jämte beskrivning av den 26 oktober 2017. Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och bygglag...
Läs mer om Samråd - Detaljplaneändring för tomt 2 i kvarter 4055 i Dalkarby by ›
Publicerad 28.9.2017
Uppdaterad 4.1.2018