Nyheter

19.1.2018 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 25.1.2018
ÄRENDEN: 1 §                       Sammanträdets konstituerande 2 §                       Anmälningsärenden 3 §                       Dispositionsplan för respektive kommuns budget 2018 4...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista 25.1.2018 ›
17.1.2018 - Centralvalnämndens föredragningslista 24.1.2018
Centralvalnämnden sammanträder 24.1.2018 kl. 18.30 för behandling av följande ärenden: 1 §                      Sammanträdets konstituerande 2 §                      Godkännande av valförrättare vid...
Läs mer om Centralvalnämndens föredragningslista 24.1.2018 ›
16.1.2018 - Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by
Kommunstyrelsen i Jomala har den 27 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 9 januari 2018. Den antagna...
Läs mer om Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 1 i kvarter 4206 i Möckelö by ›
10.1.2018 - Kommunfullmäktiges föredragningslista 16.1.2018
Kommunfullmäktige sammanträder 16.1.2018 kl. 19.00 i kommunkansliet för behandling av följande ärenden: 1 §  Sammanträdets konstituerande 2 §  Anmälningsärenden 3 §  Val av ordförande och vice...
Läs mer om Kommunfullmäktiges föredragningslista 16.1.2018 ›
28.12.2017 - Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by
Kommunstyrelsen i Jomala har den 6 november 2017 antagit detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by. Detaljplaneändringen vann laga kraft den 15 december 2017....
Läs mer om Lagakraftvunnen plan - Detaljplaneändring för tomt 2 och 3 i kvarter 42026 samt parkområde i Möckelö by ›
27.12.2017 - Fastställd vägplan - Vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö sektion 0-360
Ålands landskapsregering beslöt den 21.12.2017 att fastställa vägplan för nybyggnad av separat gång-och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö, sektion 0 - 360, i Jomala kommun,...
Läs mer om Fastställd vägplan - Vägplan för nybyggnad av separat gång- och cykelväg längs landsväg nr 1 på sträckan Möckelö-Kungsö sektion 0-360 ›
18.12.2017 - Landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd 18–20 december 2017
På grund av montering av djurtunnel är landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd för allmän trafik från måndagen den 18 december klockan 09.00 till klockan 17.00 onsdagen den 20 december...
Läs mer om Landsväg nr 40 mellan Bjärström och Emkarby avstängd 18–20 december 2017 ›
15.12.2017 - Presidentval 2018
Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018 och en eventuell andra omgång söndagen den 11 februari 2018. Valförrättningen pågår från kl. 9.00 till kl. 20.00. Valet förrättas för...
Läs mer om Presidentval 2018 ›
13.12.2017 - Kommunstyrelsens föredragningslista den 18 december 2017
Kommunstyrelsen i Jomala sammanträder den 18 december 2017 kl. 16.00 för behandling av följande ärenden:
Läs mer om Kommunstyrelsens föredragningslista den 18 december 2017 ›
8.12.2017 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 14 december 2017
ÄRENDEN: 40 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 41 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 42 § YTTRANDE ÖVER FÖRSLAG OM ÄNDRING AV RÄDDNINGSLAG 43 § INTERNKONTROLL 44 § SALTVIKS KOMMUN - TANKBIL 2017 45 § GEMENSAM...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 14 december 2017 ›

Sidor