Nyheter

23.4.2018 - Samråd - delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 i Prestgården by
Ett förslag till delgeneralplaneändring har arbetats fram för fastigheten Kyrkoby XXI:2 Rnr 9:37 i Prestgården by. Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 paragrafen plan- och bygglag för...
Läs mer om Samråd - delgeneralplaneändring för fastigheten Kyrkoby XXI:2 i Prestgården by ›
18.4.2018 - Detaljplan som vunnit laga kraft - del av kv 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö
Kommunstyrelsen i Jomala har den 6 mars 2018 antagit detaljplaneändring för del av kvarter 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö by jämte beskrivning av den 21 augusti 2017. Detaljplanen...
Läs mer om Detaljplan som vunnit laga kraft - del av kv 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö ›
11.4.2018 - Kommunfullmäktiges föredragningslista 17.4.2018
Kommunfullmäktige i Jomala sammanträder tisdagen den 17 april 2018 kl. 19.00 på kommunkansliet för behandlinga av följande ärenden: 22 §                    Sammanträdets konstituerande. 23...
Läs mer om Kommunfullmäktiges föredragningslista 17.4.2018 ›
4.4.2018 - Allmänt påseende - vägplan för GC-väg längs Klockargatan
Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att ställa ut vägplan för byggande av gång- och cykelväg längs del av Klockargatan i Jomala kommun. Vägplanen ställs ut inför fastställande enligt 25...
Läs mer om Allmänt påseende - vägplan för GC-väg längs Klockargatan ›
4.4.2018 - Allmänt påseende - vägplan för GC-väg parallellt med lansväg 1, Utängarna-Östanträsk
Ålands landskapsregering beslöt den 29 mars 2018 att ställa ut vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg parallellt med landsväg 1, på sträckan Utängarna i Gottby-Östanträsk, sektion 4050...
Läs mer om Allmänt påseende - vägplan för GC-väg parallellt med lansväg 1, Utängarna-Östanträsk ›
29.3.2018 - Byggnämndens delegeringsbeslut 28 mars 2018
Läs mer om Byggnämndens delegeringsbeslut 28 mars 2018 ›
28.3.2018 - Stipendieansökan 2018
Kommunstyrelsen i Jomala lediganslår två stipendier om 250 euro att sökas för högskole- eller universitetsstuderanden med Jomala som sin nuvarande hemort eller med Jomala som sin hemort vid...
Läs mer om Stipendieansökan 2018 ›
23.3.2018 - Byggnämndens föredragningslista 28.03.2018
Läs mer om Byggnämndens föredragningslista 28.03.2018 ›
20.3.2018 - Allmänt påseende - detaljplaneändring för kvarter 4245 och 4246 samt gatuområde i Sviby by
Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 6 mars 2018 att ställa ut förslag till detaljplaneändring för kvarteren 4245 och 4246 samt gatuområde i Sviby by jämte beskrivning av den 16...
Läs mer om Allmänt påseende - detaljplaneändring för kvarter 4245 och 4246 samt gatuområde i Sviby by ›
8.3.2018 - Antagen detaljplan för del av kvarter 4205 i Möckelö by
Kommunstyrelsen i Jomala beslöt vid sitt sammanträde den 6 mars 2018 att anta detaljplaneändring för del av kvarter 4205 samt del av park- och trafikområde i Möckelö by jämte beskrivning av den 21...
Läs mer om Antagen detaljplan för del av kvarter 4205 i Möckelö by ›

Sidor