Vårdnad och umgänge

Lagen om vårdnad av barn och umgängesrätt har som målsättning att trygga barnens möjligheter att få en positiv och nära kontakt med båda föräldrarna. Om barnets föräldrar är gifta med varandra är vardera vårdnadshavare och uppfostrare. 

Om föräldrarna inte är gifta med varandra kan de genom skriftligt avtal komma överens om att båda blir vårdnadshavare tillsammans eller att vårdnaden anförtros den ena föräldern. 

Om familjeförhållandena förändras t.ex. i samband med skilsmässa ger lagen möjligheter att på ett smidigt sätt överenskomma om vårdnaden om barnen.

Föräldrarna kan avtala om att:

  • vårdnaden om barnen anförtros föräldrarna gemensamt
  • vårdnaden anförtros endast den ena föräldern.

Samtidigt avtalas om umgängesrätten. Om möjligt bör man sträva efter en frivillig överenskommelse. Avtalen fastställs av barnatillsyningsmannen. Om föräldrarna inte kan komma överens om avtalens innehåll avgörs ärendena av domstol och utlåtanden inbegärs av socialnämnden. 

Socialchefen, som fungerar som barnatillsyningsman, handhar ärenden som gäller vårdnad och umgängesrätt för barn.

För närmare information och stöd för barnfamiljer vid skilsmässa, läs Föräldraguiden som du hittar i menyraden.

Publicerad 13.10.2017
Uppdaterad 23.11.2017