Familjerådgivning

Familjerådgivningen erbjuder barn i åldern 0-18 år, unga och deras familjer stöd i olika livssituationer. Tjänsterna bygger på frivillighet, sekretess och en möjlighet att vara anonym.

Kontakt och tidsbokning

Kommunen erbjuder familjerådgivning genom Folkhälsan på Åland.

Det är kostnadsfritt att anlita familjerådgivningen. Du behöver inte heller vara i kontakt med kommunen, utan kan vara i direkt kontakt med Folkhälsan.

Vad är familjerådgivning?

Familjerådgivningen arbetar med följande:

 • stöda föräldrar i föräldrarollen
 • äktenskapsmedling
 • nyfamiljer, med mina barn, dina barn och våra barn
 • par där det inte finns mycket gemenskap, känslor eller närhet längre
 • par med kommunikationssvårigheter, t.ex. par som bara grälar eller är tysta eller talar förbi varandra
 • svartsjuka i parrelationen
 • familjer där det finns upprepade konflikter
 • par där någondera träffat en annan och/eller där otrohet förekommit
 • par som funderar på att skiljas
 • föräldrar som efter separationen har behov av samarbetssamtal kring gemensamma barn
 • personer där relationen spruckit och partnern inte vill/kan/eller bör komma med
 • kriser i familjen.
Publicerad 17.10.2017
Uppdaterad 14.2.2020