Trygghetstelefon

Hur fungerar det?

En trygghetstelefon är en apparat som automatiskt kopplar upp sig till alarmcentralen då abonnenten trycker på en alarmknapp. Alarmoperatören och abonnent kan tala med varandra utan att abonnenten är vid telefonen. 

Då man trycker på alarmknappen, som kan vara placerad på armen eller i ett band hängande runt halsen, kopplar apparaten upp sig till alarmcentralen och alarmoperatören frågar vad för sorts hjälp som behövs. 

Alarmcentralen har uppgifter på var personen bor, speciella sjukdomar m.m. I händelse av alarm där inget svar fås från abonnenten så skickar alarmoperatören ambulans mot platsen och försöker därefter få kontakt med någon annan som finns antecknad i abonnentuppgifterna (hemvård, anhöriga eller grannar). Detta gör att abonnenten får hjälp mycket snabbt då det behövs.

Kostnad

Kommunen bekostar inkopplingsavgift och abonnenten betalar en månadskostnad för tjänsten. Alla samtal debiteras endast som ett vanligt lokalsamtal från en fast telefon av det lokala telefonbolaget.

Ansökan

Ansökan riktas till Socialförvaltningen/Äldreomsorgen genom att fylla i blanketten anslutningsuppgifter för trygghetstelefon. Äldreomsorgsledaren sänder sedan blanketten vidare till larmcentralen. Kontakta äldreomsorgsledaren för mer information.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 14.2.2020