Oasen boende- och vårdcenter

Oasen boende- och vårdcenter är ett hem för de kommuninvånare som inte längre har möjlighet att bo hemma.

Oasen som är beläget i Prestgården by i Jomala är ett kommunalförbund med eget fullmäktige och egen styrelse. Således är Oasen ett samarbete mellan kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö.

Kommunalförbundets målsättning är att så långt det bara är möjligt utgående från omvårdnads- och medicinska resurser erbjuda personer från medlemskommunerna den hjälp och det stöd han/hon behöver och som inte kan tillgodoses genom annan social- och/eller sjukvårdsservice. Målsättningen är således att den äldre i mån av möjlighet får stanna på Oasen livet ut.

Mer information om Oasen

På Oasens egen hemsida hittar du bland annat en närmare presentation av verksamheten, kontaktuppgifter och protokoll.

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 14.2.2020