Äldreomsorg på Distans/ÄlDis

ÄlDis är en digital form av äldreomsorg som används som komplement till den traditionella hemservicen eller som dagcenterverksamhet i form av interaktiva hälsofrämjande/ rehabiliterande program, aktiviteter och föreläsningar.

Kontakta äldreomsorgsledare för ansökan och  mer information. 

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 22.3.2018