Äldreomsorg på Distans/ÄlDis

ÄlDis är en digital form av äldreomsorg vilken kan användas som ett komplement till den traditionella hemservicen eller som dagcenterverksamhet i form av interaktiva hälsofrämjande/rehabiliterande program, aktiviteter och föreläsningar.

Därtill kan hemservicen erbjuda den traditionella tjänsten nattillsyn på ett helt nytt sätt genom användning av nattkamera/tilläggsutrustning för ÄlDis. Nattillsyn via kamera, som ser i mörker, ger trygghet på natten utan störande fysiska besök och är en miljö- och resurseffektiv tjänst. 

Alla deltagande kommuner fastställer själva sina klientavgifter för ÄlDis. Läs mera under ÄlDis för kommunerna (klickbar länk) och ÄlDis för användarna (klickbar länk) till höger på sidan. I Jomala kommun erhålls ÄlDis kostnadsfritt för en provperiod om 6 månader samt varaktigt om man som klient är äldre än 80 år.

Kontakta kommunens äldreomsorgsledare för mera information!

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 6.6.2019