Äldreomsorg på Distans/ÄlDis

Äldreomsorg på Distans drivs idag som en kommunal service i samarbete med fyra åländska kommuner (1.1.2022>) där Jomala står som huvudman.

ÄlDis är en digital form av äldreomsorg som används som komplement till den traditionella hemservicen eller som dagcenterverksamhet i form av interaktiva hälsofrämjande/rehabiliterande program, aktiviteter och föreläsningar.

ÄlDis kan erbjudas när det handlar om att påminna klienten om att ta mediciner, äta eller en tid som ska passas, när klientens behov av tillsyner är fler än kommunen har möjlighet att tillgodose eller kortvarigt som extra trygghet till exempel vid hemkomst efter en sjukhusvistelse. Hemservicen kan även erbjuda den traditionella tjänsten nattillsyn på ett helt nytt sätt genom användning av nattkamera/tilläggsutrustning för ÄlDis. Nattillsyn via kamera, som ser i mörker, ger trygghet på natten utan störande fysiska besök och är en miljö- och resurseffektiv tjänst. 

Alla deltagande kommuner fastställer själva sina klientavgifter för ÄlDis. Läs mera under ÄlDis för kommunerna (klickbar länk) och ÄlDis för användarna (klickbar länk) till höger på sidan. I Jomala kommun erhålls ÄlDis kostnadsfritt för en provperiod om 6 månader samt varaktigt om man som klient är äldre än 80 år.

Kontakta din egen kommuns äldreomsorgschef för mera information!

Publicerad 5.10.2017
Uppdaterad 15.12.2021