Underhållsbidrag för barn justeras upp med 0,57 % fr.o.m. 1.1.2018. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m...