Enligt landskapslag om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) ska kommunen senast tre månader före...