Vik. barnträdgårdslärare till Sviby daghem

Barnomsorgen söker:

En barnträdgårdslärare (vikarie) till Sviby daghem för tiden 9.9-31.12.2019 med trolig förlängning tom 30.6.2020.

Arbetstiden är 30 timmar/vecka.

Kompetenskrav enligt ÅFS 2011:90. Före tillträde ska den som antas uppvisa straffregisterutdrag.

Ytterligare information fås från föreståndare Maria Stenberg-Haug, tel. 50474.

Sista ansökningsdag den 28 augusti kl. 15.00, under adress: Barnomsorgen i Jomala, Pb 2, 22151 Jomala eller per e-post till michaela.tuominen-gallros@jomala.ax.

Jomala den 13 augusti 2019

Publicerad 13.8.2019
Uppdaterad 13.8.2019