Vatten och avlopp samt plogning

Tekniska förvaltningen meddelar:

Vatten och avlopp

Avläsningskorten för vattenmätare börjar skickas ut i slutet av augusti. Läs av mätaren och returnera korten så fort som möjligt. Sena avläsningar fördröjer faktureringen, då allt körs ut samtidigt!

Avläsning bör lämnas skriftligt, antingen på kortet eller per mail till vatten@jomala.ax.

Plogning

Under september månad kommer årets plogningsavgifter att skickas ut. Det är mycket viktigt att betala senast på förfallodagen, i annat fall höjs avgiften.

Den som inte haft plogning tidigare men önskar det detta år bör meddela till oss senast 1.10.2020. Meddela per mail till vatten@jomala.ax eller per telefon 329 130.

/28.8.2020

Publicerad 28.8.2020
Uppdaterad 28.8.2020