Valdebatt inför kommunalvalet

Torsdag den 10 oktober kl. 19.00 ordnas det valdebatt inför kommunalvalet i Olofsgården, Kyrkoby. Debatten ordnas av engagerade kommuninvånare. 

Samtliga uppställda kandidatlistor deltar. Som moderatorer fungerar Åsa Rumander och Anders Ekström.

Hjärtligt välkomna!

Publicerad 8.10.2019
Uppdaterad 8.10.2019