Vägarbeten Kungsövägen och Möskatsvägen

Grundförbättring av Kungsövägen och Möskatsvägen påbörjas tisdag 3.9.2019. Arbetena kommer att pågå under september – oktober vilket kan innebära begränsad framkomlighet på sträckan. Kör försiktigt!

 

Tekniska förvaltningen
28.8.2019

Publicerad 28.8.2019
Uppdaterad 29.8.2019