Ursäkta röran!

Under vecka 45 påbörjar Ålands Schakt grundförbättring av kommunkansliets parkering, vilket innebär att parkeringsmöjligheterna tillfälligt är begränsade.

I arbetet ingår även en ny entrétrappa till kansliet vilket innebär att huvudingången tillfälligt kommer att hållas stängd. Arbetet vid huvudingången påbörjas 11 november 2019 och beräknas pågå ca två veckor. Ingång och utgång ska därför ske genom den norra ingången (mot daghemmet Trollsländan). Om du har svårigheter att ta dig in till kommunkansliet under denna period ber vi att du ringer till kommunens växel på tel. 32 910 så hjälper vi dig.

 

Tekniska förvaltningen 
4.11.2019

Publicerad 4.11.2019
Uppdaterad 11.11.2019