Uppdaterad information angående kommunernas utbildningsverksamhet t.o.m. 13.5.2020

Ålands landskapsregering har 7.4.2020 lämnat uppdaterad information och rekommendationer till kommunerna gällande utbildningsverksamheten under undantagsförhållandet till och med 13.5.2020. Informationen finns som en bilaga (pdf) i menyraden. 

Ålands landskapsregering har vidare 9.4.2020 beslutat att skolorna ska hållas stängda till och med 13.5.2020. Beslutet finns som en bilaga (pdf) i menyraden. 

//8.4.2020
Uppdaterat 9.4.2020

Publicerad 8.4.2020
Uppdaterad 9.4.2020