Underhållsbidrag för barn

Underhållsbidrag för barn justeras upp med 1,5 % fr.o.m. 1.1.2019. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m. 1.1.2019 är det fulla underhållsstödet 158,74 €/mån/barn.

För mer information, se Underhållsbidrag för barn

Publicerad 14.1.2019
Uppdaterad 14.1.2019