Två fall av Covid-19 i kommunen

Under dagen har det konstaterats ett fall av covid-19 på Vikingaåsens skola och ett fall på Trollsländans daghem, avdelning Knyttet.

Berörda personer har kontaktats eller kommer att kontaktas av smittskyddet vid ÅHS för att sättas i karantän. Daghemmet håller öppet för alla som inte är satta i karantän.

Ett meddelande har sänts ut via Wilma gällande skolan och barnomsorgspersonalen kontaktar föräldrar på Trollsländan.

Alla beslut om karantän och eventuell stängning av verksamhet fattas av smittskyddsläkare och frågor om detta ställs till ÅHS.

//21.2.2021

Publicerad 21.2.2021
Uppdaterad 21.2.2021