Nyheter

22.3.2019 - Samråd - Delgeneralplaneändring Kalmarnäs
Offentlig delgivning  Ett förslag till ändring av Kalmarnäs delgeneralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018 har arbetats fram. Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och...
Läs mer om Samråd - Delgeneralplaneändring Kalmarnäs ›
18.3.2019 - Socialarbetare
Socialförvaltningen i Jomala lediganslår en ordinarie heltidstjänst som socialarbetare. Arbetsuppgifterna är inom socialservicens område. En prövotid om sex månader tillämpas. Uppgiftsrelaterad lön...
Läs mer om Socialarbetare ›
28.2.2019 - Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019
ÄRENDEN: 9 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 10 ANMÄLNINGSÄRENDEN 11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 12 GETA KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION 13 GETA KOMMUN - TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH...
Läs mer om Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019 ›
26.2.2019 - Infobladet - mars 2019
Ett nytt nummer av kommunens infoblad finns nu att läsa. Se bilagan (pdf) här på sidan.
Läs mer om Infobladet - mars 2019 ›
25.1.2019 - Infobladet - februari 2019
Ett nytt nummer av kommunens infoblad finns nu att läsa. Se bilagan (pdf) här på sidan.  OBS! I den ursprungliga versionen av februaribladet stod det att Mises öppettider för ÅVC på Hammarlandsvägen...
Läs mer om Infobladet - februari 2019 ›
14.1.2019 - Underhållsbidrag för barn
Underhållsbidrag för barn justeras upp med 1,5 % fr.o.m. 1.1.2019. Justeringen gäller alla avtal som ingåtts med stöd av lagen om underhåll för barn oberoende av datum när de har fastställts. Fr.o.m...
Läs mer om Underhållsbidrag för barn ›
7.1.2019 - Läget i Jomala 7.1.2019
All kommunalservice i Jomala och alla enheter förutom Gottby daghem, där strömmen varit ett stort problem, är igång. Barnen vid Gottby daghem är dock flyttade till andra daghem. Gottby daghem har nu...
Läs mer om Läget i Jomala 7.1.2019 ›
4.1.2019 - Läget i Jomala 4.1.2019 och beredskap inför helgen
Natten har varit lugn i Jomala. Många hushåll är dock fortfarande utan ström och värme. Inga ytterligare personer behövde övernatta på Rönngården eller Oasen under natten som var. Oasen, Rönngården...
Läs mer om Läget i Jomala 4.1.2019 och beredskap inför helgen ›
3.1.2019 - Beredskap inför natten 3.1.2019
Det är fortsättningsvis många hushåll som är utan ström och värme i kommunen. Om du inte kan stanna i din bostad under natten mellan den 3 och 4 januari finns det följande övernattningsmöjligheter: 1...
Läs mer om Beredskap inför natten 3.1.2019 ›
3.1.2019 - Uppdatering av läget i Jomala 3.1.2019
Många hushåll är fortsatt utan ström vilket även påverkar tillgången till värme, telefoni, bredband, etc. Natten har dock varit lugn på både Oasen boende- och vårdcenter och servicehuset Rönngården...
Läs mer om Uppdatering av läget i Jomala 3.1.2019 ›

Sidor