Tillfällig rondell vid flygfältsrondellen i Möckelö

Ålands landskapsregering har 2.12.2019 beslutat att införa en temporär trafikreglering på Hammarlandsvägen (landsväg 1) vid flygfältsrondellen i Möckelö. Den temporära trafikregleringen gäller under tiden 2.12.2019 - 31.5.2020.

Trafikregleringen innebär att en tillfällig rondell ska användas. I den tillfälliga rondellen fungerar trafikdelare som refuger i varje ut/in-körning. I menyraden, till höger, finns en bilaga med karta som visar hur trafiken leds om. 

2.12.2019

Publicerad 2.12.2019
Uppdaterad 2.12.2019