Stöd för ensamföretagare till följd av coronapandemin

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd om 250 miljoner euro till kommunerna. Statsunderstödet ges för att kommunerna i sin tur ska kunna bevilja verksamhetsstöd till ensamföretagare till följd av Covid-19. Jomala kommun har tilldelats 320 000 euro att fördela bland ensamföretagare i kommunen. Stödet till ensamföretagare är ett fast belopp på 2 000 euro.

Det är nu möjligt att lämna in ansökan om verksamhetsstöd via Ålands kommunförbund. Ensamföretagaren ska ansöka om stödet senast 30.9.2020.

Ålands kommunförbund sköter handläggningen av ansökningarna om verksamhetsstöd för Jomala kommun. Kommundirektören i Jomala fattar sedan beslut om utbetalning av verksamhetsstöd till ensamföretagare i kommunen som uppfyller villkoren. 

Läs mer och ansök via Ålands kommunförbunds webbplats: https://www.kommunforbundet.ax/bidrag-ensamforetagare

Ansökan görs genom ett elektroniskt formulär. Genom att lämna in det elektroniska formuläret får du samtidigt identifiera dig med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort. 

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta Ålands kommunförbunds handläggare för verksamhetsstöden, Tony Asumaa, per e-post till stod@kommun.ax eller per telefon +358 (0) 40 51 83 214.

//20.5.2020

Publicerad 20.5.2020
Uppdaterad 28.5.2020