Socialchef

Jomala kommun lediganslår en tjänst som socialchef. Som socialchef har du det övergripande ansvaret över kommunens socialförvaltning och du leder arbetet vid kommunens socialförvaltning. Du är direkt underställd kommundirektören.

Dina främsta arbetsuppgifter är att:

 1. Leda kommunens socialförvaltning samt övervaka att dess verksamhet bedrivs ekonomiskt och effektivt.
 2. Ansvara för socialväsendets ekonomi och övervaka att budgeten följs.
 3. Handha socialvårdens allmänna information och samarbeta med kommunens övriga myndigheter, landskapets och statens myndigheter, församlingar, organisationer inom den sociala sektorn samt samarbetsorgan som representerar socialvårdstagarna.
 4. Ansvara för beredningen av ärenden inom socialförvaltningens verksamhetsområde som handläggs av kommunstyrelsen.
 5. Ansvara för att kommunstyrelsens beslut inom verksamhetsområdet verkställs.
 6. Ansvara för upprätthållandet av statistik inom verksamhetsområdet.
 7. Handha planeringen och utvecklingen av socialväsendets verksamhet samt uppgöra budget och verksamhetsberättelse inom verksamhetsområdet.
 8. Handha personalplanering samt introducera personalen i sina uppgifter och att verka för att dess yrkeskunskap upprätthålls och utvecklas.
 9. Handha barnatillsyningsmannens uppgifter.
 10. Vid behov ingå i barnskyddsjouren.
 11. I övrigt utveckla verksamheten inom kommunens socialförvaltning och handa övriga uppgifter som kan anses höra till tjänsten.

Behörighetskrav för tjänsten framgår av 2 § i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992) genom landskapsförordning (ÅFS 1995:103) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.

Tillträde sker enligt överenskommelse och vid tillsättande av tjänsten tillämpas en prövotid om 6 månader. Tillgång till egen bil är ett krav för tjänsten. Ifall tillträde kan ske 1.2.2020 finns möjlighet till parallellgående med nuvarande socialchef. Ifall Kommunernas socialtjänst verkställs i enlighet med landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:12) överförs tjänsteinnehavaren automatiskt till Kommunernas socialtjänst.

Din fritt formulerade ansökan med löneanspråk och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 28 november 2019 kl. 15.00. Ansökan riktas till Kommunstyrelsen i Jomala, PB 2, AX-22 151 JOMALA eller per e-post till info@jomala.ax. Om du lämnar din ansökan per e-post ser vi gärna att du anger ”Socialchef” i ämnesraden.

Förfrågningar om tjänsten besvaras av kommundirektör John Eriksson (tfn 018 329 126 och e-post john.eriksson@jomala.ax) eller socialchef Jan Mattsson (tfn 018 329 135 och e-post jan.mattsson@jomala.ax). 

 

Jomala den 1 november 2019

KOMMUNSTYRELSEN

Publicerad 1.11.2019
Uppdaterad 1.11.2019