Samråd - Delgeneralplaneändring Kalmarnäs

Offentlig delgivning 

Ett förslag till ändring av Kalmarnäs delgeneralplan jämte beskrivning av den 17 december 2018 har arbetats fram.

Med anledning av detta hålls samråd enligt 30 § plan- och bygglag för landskapet Åland (ÅFS 2008:102) torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18.30 vid kommunkansliet i Jomala. Planförslaget finns tillgängligt under Bilagor här på sidan.

Skriftliga synpunkter i anslutning till samrådet kan inlämnas till kommunkansliet fram till och med den 29 mars 2019 kl. 15.00.

 

Jomala den 4 mars 2019

På tjänstens vägnar:
Kommundirektör John Eriksson

Publicerad 22.3.2019
Uppdaterad 22.3.2019