Rösträtt och rätt att kandidera i höstens val

Landskapsregeringen informerar om rösträtt och rätt att kandidera i höstens val. Informationen hittar du här nedan eller på landskapets hemsida. Se länken: https://www.regeringen.ax/anslagstavla/meddelande-om-rostratt-ratt-kandidera

 

Rösträttsregistret som gäller lagtings- och kommunalvalen den 20 oktober 2019 är nu upprättat. Rösträttsregistret är en förteckning över alla som har rösträtt i de kommande valen. Du måste finnas med i rösträttsregistret för att få rösta

• alla som är med i rösträttsregistret får senast den 19 september ett röstkort där uppgifterna framgår. Det är viktigt att du granskar dina upp­gifter! Röstkortet är bra att ha med när du ska rösta

• du kan också granska dina uppgifter hos magistratsenheten vid Statens ämbetsverk på Åland, som finns i Statens ämbetshus, Torggatan 16 i Mariehamn. Uppgifterna kan även erhållas per telefon 635 270 vardagar kl. 08.00−16.15. OBS! Om uppgifterna på röstkortet stämmer behöver du inte granska uppgifterna ytterligare

• om du inte finns med i rösträttsregistret, eller om någon uppgift saknas eller är felaktig, kan du begära rättelse senast måndagen den 30 september kl. 16.00 hos enheten för magistratsärenden, PB 58, 22 101 Mariehamn. Rättelseyrkandet kan sändas per fax nr 635 268. Det kan också inlämnas till kommunkansliet, som vidarebefordrar yrkan­det. Kommunkansliet och enheten för magistratsärenden tillhandahåller blanketter och bistår även i övrigt

• rättelseyrkanden behandlas av centralnämnden för lagtingsval, PB 1060, 22 111 Mariehamn, tel. 25 000

• om du oavbrutet har varit bosatt i någon åländsk kommun sedan den 20 oktober 2018 och fyller 18 år senast på valdagen den 20 oktober 2019, har du rösträtt i kommunalvalet även om du saknar åländsk hem­bygdsrätt. Du får rösta i den kommun där du var bosatt den 1 september 2019

• om du har rösträtt är du vanligen också valbar och kan ställa upp som kandidat. Du är valbar i den kommun där du är bosatt (under mandatperioden)

Du hittar all information du behöver inför valen på www.val.ax. 

Publicerad 12.9.2019
Uppdaterad 12.9.2019