Plogning vintern 2018/2019

Plogning av privata infarter i kommunens regi vintern 2018/2019 fortsätter såsom föregående vinter, för fastigheter som inte ligger inom byggnadsplaneområde.       
Avgifterna  är  i euro inkl. moms, fastställda av kommunfullmäktige genom beslut § 63/13.11.2018.

0 – 100 m    92,53 €                                101 – 200 m    101,43 €

201 – 500 m    110,20 €                            500 m <    154,37 €

För vägar som används av flera hushåll debiteras avgift dels för den gemensamma vägen, dels för den egna infarten från denna väg. För egen infart från gemensam väg är avgiften 26,35 €, förutsatt att sträckan är under 50 m. Längre sträcka på egen infart debiteras enligt ovan. Närmare information samt fullständig taxa för plogning fås från kommunkansliet. Taxan finns också på kommunens hemsida www.jomala.ax.

Plogningsavgiften bör betalas senast på förfallodagen som framgår av fakturan! I annat fall höjs avgiften med 50 %.

OBS! Hushåll som föregående år haft plogning behöver inte anmäla på nytt. Fakturor skickas ut automatiskt efter att fullmäktige har fastställt taxorna.

Distrikt och byar/plogare och telefonnummer till dem:

  1. Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Röjskär, Torp (Södra), Ödanböle och Kungsö

          Tobias Johansson               tel.nr 0457 3429 160

  1. Möckelö, Sviby, Södersunda, Torp (Norra), och Vestansunda

           Staffan Bengtz                   tel.nr 0457 0436 599           

           Karl-Erik Andersson            tel.nr 0400 8617 68

  1. Andersböle, Björsby, Gölby, Ingby, Jomalaby, Karrböle, Möckelby, Norrsunda, Ringsböle, Ulfsby och Vargsunda

           Niklas Häggblom                tel.nr 0457 5244 310

           Mikael Karlsson                 tel.nr 040 5625 369

  1. Grönbacka, Jettböle, Lemström, Ytterby, Önningeby och Överby

           Fredrik Söderlund               tel.nr 0457 3424 673

  1. Kalmarnäs, Kalmsta, Vesterkalmare och Österkalmare

           Tony Nordlund                    tel.nr 040 0529 315

           DM Bygg (David Mansén)    tel.nr 040 5459 655

           Manséns Bygg (Andreas)   tel.nr 040 7693 008

       6. Dalkarby (OBS! Numera ett eget distrikt.)

           Simon Sundin                     tel.nr 0457 3430 722

           Fredrik Andersson 

 

Publicerad 14.11.2018
Uppdaterad 11.12.2018