Plogning 2020-2021

Jomala kommun har denna vinter flera nya plogare på distrikten i kommunen. Det är därför önskvärt att husnummer finns uppsatt på fastigheten. Siffrorna behöver synas från vägen, så att det är lätt att se dem vid körning. Det underlättar för plogarna och bidrar till att fastigheter inte missas i onödan.

Rättelse: Telefonnummer till MD Svets & Montage (distrikt 2) saknar tyvärr en siffra i kommunens infoblad. Rätt telefonnummer är: 040 3616 112.

//Tekniska förvaltningen 
21.10.2020

Publicerad 21.10.2020
Uppdaterad 21.10.2020