Plogning

Plogning av privata infarter i kommunens regi vintern 2019/2020 fortsätter såsom föregående vinter. Avgifterna är i euro inkl. moms, fastställda av kommunfullmäktige den 27 augusti 2019.

0     – 100 m                        97,15 €                                101 – 200 m                       106,50 €

201 – 500 m                       115,70 €                                500 m <                               162,08 €

För vägar som används av flera hushåll, debiteras avgift dels för den gemensamma vägen, dels för den egna infarten från denna väg. För egen infart är avgiften 27,89 €, förutsatt att sträckan är under 50 m. Längre sträcka på egen infart debiteras enligt ovan. Närmare information samt fullständig taxa för plogning fås från kommunkansliet. Taxorna finns också på kommunens hemsida www.jomala.ax.

Förfallodagen för plogningsfakturorna är 30.9.2019. Fakturor är utskickade till dem som haft plogning föregående år. Observera förfallodagen!

 

Distrikt och byar/plogare och telefonnummer till dem

  1. Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Röjskär, Torp (Södra), Ödanböle och Kungsö

Tobias Johansson tfn          0457 3429 160

  1. Möckelö, Sviby, Södersunda, Torp (Norra), och Vestansunda

Karl-Erik Andersson tfn 0400 861 768

Staffan Bengtz tfn 0457 0436 599

  1. Andersböle, Björsby, Gölby, Ingby, Jomalaby, Karrböle, Möckelby, Norrsunda, Ringsböle, Ulfsby och Vargsunda

Niklas Häggblom tfn 0457 5244 310

Mikael Karlsson tfn 040 5625 369

  1. Grönbacka, Jettböle, Lemström, Möckelby, Ytterby, Önningeby och Överby

Fredrik Söderlund tfn 0457 3424 673

  1. Kalmarnäs, Kalmsta, Vesterkalmare och Österkalmare

David Mansén tfn 040 5459 655

Andreas Mansén 040 7693 008

Tony Nordlund tfn 0400 529 315

  1.  Dalkarby

Simon Sundin och Fredrik Andersson tfn 0457 3430 722

 

Tekniska förvaltningen 
11.9.2019

Publicerad 11.9.2019
Uppdaterad 11.9.2019