Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2016 beslöts att Kungsö by ska delgeneralplaneras....