Ombyggnation vid Möckelörondellen

Ålands landskapsregering informerar: Nu startar arbetet med att bygga två nya betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar vid Möckelörondellen! 

Ålands landskapsregering bygger två betongbroar och tillhörande gång- och cykelvägar under både landsväg 1, Hammarlandsvägen och bygdeväg 216, Möckelövägen, Möckelö by, Jomala Kommun.

Varför?
Syftet är att förbättra trafiksäkerheten genom att den allmänna trafiken separeras från gång- och cykeltrafiken.

Nuläge
Byggstart sker i oktober 2019. Trafiken till Möckelöområdet kommer att ledas om från mitten av oktober 2019 fram till att bygget ska vara klart i juni 2020.

Hur påverkar det dig?
•Under byggtiden oktober 2019 - juni 2020 kommer Möckelörondellen att vara helt eller delvis avstängd för trafik.
•Trafiken på Hammarlandsvägen går via en tillfällig omfartsväg vid Möckelörondellen.
•Trafiken till bostadsområdet sydost om Möckelörondellen sker via Lönnelundsgatan, som tillfälligt öppnas för trafik.
•Tung trafik till Möckelöområdet går via områdets västra anslutning, den korta vägsträckan från Hammarlandsvägen till Möckelövägen.
•Busstrafikens på- och avstigning kommer att flyttas till vändplanen intill bostadsområdet vid Lönnelundsgatan.

I menyraden till höger finns en karta (pdf) publicerad med mer information. 

//Ålands landskapsregering
4.10.2019

 

Publicerad 4.10.2019
Uppdaterad 4.10.2019