Nyheter

31.3.2023 - Förlängd tid för fredning av fiskevatten i Österviken
  Ytterby samfällda beslutade under årsstämman om att förlänga tiden för fredning av fiskevatten i Österviken. Mellan 1.4 och 15.6 är allt fiske och muddring förbjuden.   Jomala den 31.03.2023
Läs mer om Förlängd tid för fredning av fiskevatten i Österviken ›
30.3.2023 - Lärare i barnomsorg
Till hösten söker Jomala kommun flera tillsvidareanställda lärare i barnomsorg. De som anställs får anställning inom kommunen, och kommer att ha inledande placering på Sviby daghem och på Daghemmet...
Läs mer om Lärare i barnomsorg ›
24.3.2023 - Infobladet för april
Här finns Kommunens infoblad nr 4 för april. Varsågod!
Läs mer om Infobladet för april ›
23.3.2023 - Assistent sökes till Sviby daghem
Barnomsorgen i Jomala kommun söker: En assistent till barn i behov av stöd, med tillträde snarast. Före tillträde ska den som antas uppvisa straffregisterutdrag. Behörighetskrav är lämplig gymnasial...
Läs mer om Assistent sökes till Sviby daghem ›
16.2.2023 - Valinformation - Riksdagsvalet 2.4.2023
Riksdagsval förrättas söndagen den 2 april 2023 kl. 9.00 - 20.00. Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på valdagen fyller 18 år.    Kandidater...
Läs mer om Valinformation - Riksdagsvalet 2.4.2023 ›
14.12.2022 - Plogning av privata infarter vintern 2022-2023
Tekniska förvaltningen meddelar: (Obs, gäller endast fastigheter som inte ligger inom detaljplaneområden.) Distrikt 1 Brändö, Djurvik, Gottby, Hammarudda, Kungsö, Röjskär, Södra Torp och Ödanböle...
Läs mer om Plogning av privata infarter vintern 2022-2023 ›