Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Meddelande till vårdnadshavare om barnomsorg till hösten 2024

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta fördelningen av platserna från hösten 2024 ser vi gärna att Ni lämnar in Er ansökan senast den 16 februari 2024.

Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill byta daghem, och görs sedan augusti 2023 i det webbaserade administrationsprogrammet Wilma.

Instruktioner till Wilma hittar Ni på kommunens webbplats, https://www.jomala.ax/barn-och-skola/valkommen-barnomsorgen.

Närmare upplysningar

Trollsländan, 1-6 år                              tel. 329 151

Österkulla daghem, 1-6 år                   tel. 329 161

Sviby daghem, 1-6 år                           tel. 329 191

Överby daghem, 1-6 år                        tel. 329 181

Gottby daghem, 3-6 år                         tel. 329 178

Vikingen, 1-6 år                                    tel. 329 171

Barnomsorgsledare                              tel. 329 137

Publicerad 13.11.2023
Uppdaterad 13.11.2023