Ledande planläggare

Jomala kommun söker en ledande PLANLÄGGARE.

Tjänsten är i ledande ställning och direkt underställd kommundirektören. Tjänsten utgör en tillsvidare heltidstjänst med tillträde snarast enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifterna är bland annat att leda kommunens planläggningskontor som inom kort planeras utökas med ytterligare en planerare.

Du ansvarar för att planera kommunens utveckling inom planläggning, uppgöra kommunens detalj- och generalplaner och bistå kommunstyrelsen i ärenden som gäller planläggning, samt uppgöra budgetförslag och verksamhetsberättelse inom verksamhetsområdet.

Du ska också bistå vid beredningen av ärenden till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och på begäran bistå byggnämnden i ärenden som gäller lov-, tillsyns- och inspektionsfrågor och därmed sammanhängande verksamhet samt följa med utvecklingen inom byggnadsväsendet och företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar inom verksamhetsområdet. I uppgifterna ingår även regelbundet samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Sammanfattningsvis blir du ansvarig för det breda och spännande området planläggning och samhällsbyggande.

Kompetenskraven är högskoleexamen eller motsvarande examen avlagd inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som motsvarar minst tre års heltidsstudier inom byggnadsbranschen eller annan motsvarande examen samt därtill en, med tanke på arbetets svårighetsgrad, tillräcklig arbetserfarenhet gällande uppgörande av detalj- och generalplaner samt övrig fysisk markplanering.

Lön utgår i enlighet med lönegrupp 50102011 och övriga bestämmelser i kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal eller motsvarande bestämmelser i senare gällande kollektivavtal. För närvarande är den uppgiftsrelaterade grundlönen ca 3.700 euro i månaden och det tillkommer bransch- och individuella tillägg enligt avtal. En prövotid om sex (6) månader kan komma att tillämpas. Körkort förutsätts för tjänsten.

Din fritt formulerade ansökan och CV ska vara Jomala kommun tillhanda senast den 19 mars 2021 kl. 15.00. Ansökan riktas till Jomala kommun, PB 2, AX-22 151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax. Jomala kommun föredrar ansökningar per e-post. Ange ”Planläggare” i ämnesraden.

För mer information se www.jomala.ax eller kontakta kommundirektör Christian Dreyer på tfn (0)18 329 126 / christian.dreyer@jomala.ax eller planläggare Åsa Mattsson på (0)18 329 187 / asa.mattsson@jomala.ax.

Jomala den 22 februari 2021
Kommunstyrelsen i Jomala

Publicerad 22.2.2021
Uppdaterad 22.2.2021