Läget i Jomala 7.1.2019

All kommunalservice i Jomala och alla enheter förutom Gottby daghem, där strömmen varit ett stort problem, är igång. Barnen vid Gottby daghem är dock flyttade till andra daghem. Gottby daghem har nu fått ström men t.ex. värmen i byggnaden möjliggör inte att verksamheten inleds. Enligt plan inleds verksamheten vid Gottby daghem nu på onsdag 9.1.  

Skolstarten och skolskjutsarna har gått bra. Både Vikingaåsen skola och Södersunda skola samt Kyrkby högstadieskola är igång. Det enda som är kvar att åtgärda är några få fallna träd. Dessa områden är dock avspärrade för barnen och förbud att leka där har framförts.

Under helgen och idag har en genomgång av vatten- och avloppssituationen i Jomala gjorts. Enligt den information vi har just nu finns inte avbrott i vatten- och avloppsförsörjningen. Vissa mindre pumpstationer, där strömmen varit ett problem, kontrolleras igen idag.

Det återstår givetvis ett omfattande röjningsarbete vid kommunens vägar, gc-leder och kommunens fastigheter. Alla kommunalvägar är dock framkomliga. Vi ber att alla kommuninvånare har en förståelse för att dessa arbeten kommer att ta tid och att en prioritering måste göras.

Avslutningsvis vill vi på nytt tacka alla som varit behjälpliga och speciellt de frivilliga brandkårerna och egen personal. Även kommuninvånare och företag som öppnat upp sina hem och lokaler för behövande förtjänar ett stort tack.    

Publicerad 7.1.2019
Uppdaterad 7.1.2019