Läget i Jomala 4.1.2019 och beredskap inför helgen

Natten har varit lugn i Jomala. Många hushåll är dock fortfarande utan ström och värme. Inga ytterligare personer behövde övernatta på Rönngården eller Oasen under natten som var. Oasen, Rönngården och kommunkansliet är i fortsatt beredning inför kommande natt och helg. Se mer information nedan.

Samtliga daghem, inklusive Överby, håller öppet idag fredag, förutom Gottby. Gottbybarnen tas omhand i Sviby idag fredag. Gottby daghem saknar ännu ström. Det är därför oklart i nuläget om de kan hålla öppet på måndag 7.1. Föreståndare Ann Skogberg (tel. 040 5311270) kommer kontakta berörda föräldrar.
Gottby lekpark har stängt 7.1. Föräldrarna har kontaktats.

Skolorna håller öppet som vanligt från måndag.

Till Vikingahallen är man fortsatt välkommen för en dusch eller liknande. Vid frågor kan man kontakta fritidschef Calle Greiff på tel. 0457 5958 362. Kommunkansliet har öppet som vanligt idag fredag och man kan även vända sig till kyrkoherde Stefan Äng tel. 040 0212 898 för hjälp vid församlingshemmet.

 

Om du inte kan stanna i din bostad under den kommande natten eller under helgen finns det som tidigare följande övernattningsmöjligheter:

1. Oasen boende- och vårdcenter. Om man har behov av att nyttja en sovplats ska man kontakta förbundsdirektör Katarina Dahlman på tel. 0457 361 3535 eller växeln på tel. 373 222. Till Oasen behöver sängkläder och liggunderlag medtas. Om platserna vid Oasen blir fulla kan man kontakta Rönngården. 

2. Servicehuset Rönngården. Kontakta växeln på tel. 31 686 eller tel. 0457 5691 848. Till Rönngården behöver sängkläder och liggunderlag medtas. Om platserna vid Rönngården blir fulla kan man kontakta kommunkansliet. 

3. Jomala kommunkansli. I första hand ska man kontakta kommundirektör John Eriksson på tel. 0457 3613 751, i andra hand teknisk chef Magnus Nordin på tel. 0457 374 9881 och i tredje hand befolkningsskyddsinspektör Guy Dannström på tel. 0457 0537 147. Till kommunkansliet behöver sängkläder medtas. 

 

Kommundirektör John Eriksson tel. 0457 3613 751, teknisk chef Magnus Nordin tel. 0457 374 9881 och befolkningsskyddsinspektör Guy Dannström tel. 0457 0537 147 kan kontaktas vid akuta frågor. 

Informationen uppdateras löpande på kommunens hemsida och facebook.

Kommunen riktar avslutningsvis ett stort tack till alla som har hjälpt till och som fortsätter att hjälpa till under dessa omständigheter. Ett särskilt tack till frivillig brandkår, teknisk förvaltning och personal inom äldre- och barnomsorg  för ert outtröttliga arbete.

Publicerad 4.1.2019
Uppdaterad 4.1.2019