Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Kommunstyrelsen sammanträder preliminärt vid följande tillfällen 2020:

Måndagen den 23 mars
Måndagen den 6 april
Måndagen den 4 maj
Måndagen den 18 maj
Måndagen den 1 juni
Måndagen den 22 juni

Måndagen den 17 augusti
Måndagen den 7 september
Måndagen den 28 september
Måndagen den 5 oktober (budgetseminarium)
Tisdagen den 6 oktober (budgetseminarium)
Måndagen den 26 oktober (budgetbehandling)
Måndagen den 2 november
Måndagen den 23 november
Måndagen den 14 december

Sammanträdena inleds klockan 16.00 och hålls i kommunkansliet.

Sammanträdena kan ändras om anledning till det finns. Detta är en preliminär förteckning för planeringsändamål.

//Centralförvaltningen 4.2.2020

Publicerad 4.2.2020
Uppdaterad 4.2.2020