Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that Jomala kommun is not responsible for any inaccuracies.

Nyheter

23.5.2023 - Kommunblad nr 6 juni 2023
Här finns kommunblad nr 6 för juni 2023. Varsågoda!
Läs mer om Kommunblad nr 6 juni 2023 ›
27.4.2023 - Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete
I budgeten för 2023 gav fullmäktige kommunen i uppdrag att tillsätta en politisk kommitté som ska arbeta med att ta fram en klimatstrategi för Jomala kommun. Kommittén blev tillsatt av...
Läs mer om Klimatstrategi för Jomala kommun under arbete ›
24.4.2023 - Kommunblad nr 5 för maj 2023
Här är kommunens infoblad för maj 2023. Varsågod!
Läs mer om Kommunblad nr 5 för maj 2023 ›
6.4.2023 - Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland
Som bilagor till höger hittas information på svenska, ukrainska och ryska angående vad överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland innebär. 
Läs mer om Information om överföring till en kommun för personer som fått tillfälligt skydd och bor på Åland ›
31.3.2023 - Förlängd tid för fredning av fiskevatten i Österviken
  Ytterby samfällda beslutade under årsstämman om att förlänga tiden för fredning av fiskevatten i Österviken. Mellan 1.4 och 15.6 är allt fiske och muddring förbjuden.   Jomala den 31.03.2023
Läs mer om Förlängd tid för fredning av fiskevatten i Österviken ›