Klasslärare/speciallärare på viss tid 7.1 - 30.6.2020

JOMALA KOMMUN

lediganslår en tjänst på viss tid som klasslärare/speciallärare för arbete i smågruppsundervisning/studio, 24 veckotimmar för tiden 7.1-30.6.2020. För närmare information se SÅHD:s hemsida www.sahd.ax under fliken Anslagstavla

På tjänsten tillämpas maximal prövotid. Ansökan med CV och behörighetsintyg skall inlämnas senast den 3.12.2019 under adress: Förbundskansliet, Skolvägen 5, 22150 JOMALA eller per e-post: info@sahd.ax. Den som blir vald skall lämna föreskrivet straffregisterutdrag.

Jomala den 18.11.2019

Kommunstyrelsen i Jomala

Publicerad 18.11.2019
Uppdaterad 18.11.2019