Informations- och diskussionsmöte om kommunindelningsutredningen

Ålands landskapsregering bjuder in till informations- och diskussionsmöte om kommunindelningsutredningen mellan Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland och Lumparland.

Tid: Torsdagen den 15 november kl. 18.00-20.00
Plats: Jomala kommun, sammanträdessalen på kommunkansliet

Kommunindelningsutredarna Jan-Erik Enestam och Marcus Henricson presenterar utgångspunkterna för kommunindelningsutredningen och lyssar på era synpunkter:

Vad fungerar bra i kommunen?
Vilka tjänster och funktioner är viktiga att bevara lokalt?
Vilka utvecklingsbehov finns det i kommunen?
Vilka förhoppningar och rädslor väcker en kommunsammanslagning?

För vem: Förtroendevalda i Jomala och kommuninvånare som är intresserade av kommunens framtid. 

Landskapsregeringens lagförslag om reform av kommunstrukturen på Åland finns att ta del av här: https://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/ny-kommunindelning

Välkomna!

Publicerad 2.11.2018
Uppdaterad 2.11.2018