Information om grundskoleutbildning för vuxna från Ålands folkhögskola

Antagningsomgång 2 är nu igång

Kommunerna tar emot anmälningar fram till 16.08.2021
23.08.2021/24.08.2021 Antagningstest på skolan i svenska, matematik och engelska.
Vecka 35 (30.08.2021 – 03.09.2021) Antagningsbesked skickas ut.
Den 15.09.2021 måste du ha bekräftat din studieplats.

Mvh
Eva Ekström-Andersen & Maria Säll-Öfverström
Ålands Folkhögskola

Publicerad 7.6.2021
Uppdaterad 9.7.2021