Information och riktlinjer till skolor och daghem i landskapet gällande covid-19

Meddelande från Ålands landskapsregering 9.12.2021 med information och riktlinjer till skolor och daghem i landskapet gällande covid-19. Informationen finns publicerad som en bilaga i menyraden.

//
10.12.2021

Publicerad 10.12.2021
Uppdaterad 15.12.2021