Information gällande ungdomsgården och idrottsanläggningar i kommunen

För Jomala kommuns fritidsförvaltning, det vill säga kommunens ungdomsgård och idrottsanläggningar, gäller följande regler på grund av rådande omständigheter till och med 23 maj 2021:

  • Jomalas idrottsanläggningar, det vill säga Vikingavallen, Vikingahallen och Vikingagårdens sporthall, håller öppet för all utomhus- och inomhusverksamhet för barn och ungdom till och med 17 års ålder, och utan begränsningar vad gäller antalet personer.
  • Jomalas idrottsanläggningar, det vill säga Vikingavallen, Vikingahallen och Vikingagårdens sporthall, håller öppet för all utomhusverksamhet för vuxna och utan begränsningar vad gäller antalet personer.
  • Jomalas idrottsanläggningar inomhus, det vill säga Vikingahallen och Vikingagårdens sporthall, håller öppet för all inomhusverksamhet för vuxna men då gäller max 20 personers begränsning. Alternativt 50 personer om man följer Ålands landskapsregerings anvisning av 6.5.2021 om förhindrande av coronavirussmitta i samband med offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt vid användningen av offentliga rum. Detta gäller även för gymmet, squash och klättring.
  • Ungdomsverksamheten på ungdomsgården håller öppet som vanligt för barn och ungdom upp till och med 17 års ålder.

OBS! Rekommendationen om att hålla tillräckligt avstånd gäller i alla lägen; inomhus, i omklädningsrummen och även utomhus. Därtill ska en god host- och handhygien iakttas i alla lägen. 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta fritidschef Krille Mattsson krille.mattsson@jomala.ax / +358 457 5267 230. 

//
Informationen uppdaterad 7.5.2021.

Publicerad 26.3.2021
Uppdaterad 7.5.2021