Information med anledning av utfärdat undantagsförhållande 16.3.2020 p.g.a. coronavirus

Som många säkert redan har konstaterat har Finlands regering idag 16.3.2020 meddelat att undantagsförhållanden råder i Finland p.g.a. coronavirusutbrottet. Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Riktlinjerna gäller till och med 13.4.2020.

Svenska YLE har sammanställt de åtgärder som införs. Dessa hittas på följande länk: https://svenska.yle.fi/artikel/2020/03/16/skolorna-stanger-over-70-aringar-satts-i-karantan-och-kulturhus-stanger-har-ar

Det som specifikt lyfts fram är följande gällande barnomsorg och skola som är ikraft från och med onsdag 18.3.2020:

Skolorna stängs, vissa undantag för småbarnspedagogiken

Verksamhetsenheter inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisning som hålls i anslutning till dessa hålls öppna. Genom detta vill man trygga tillgången till småbarnspedagogisk verksamhet för barn till föräldrar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

Skolorna stängs fram till den 13 april och närundervisningen ställs in. Undervisning och handledning ordnas i så hög grad som möjligt på alternativa sätt. Skolorna fattar beslut om elevspecifika specialarrangemang.

Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Undantag för några få grupper

Undantag är förskoleundervisning som ordnas i skolan samt årskurserna 1-3 för de elever vars föräldrar arbetar inom branscher som är avgörande för samhällets funktioner.

Närundervisning ordnas även vid behov för elever som fått beslut om särskilt stöd. Statsrådet rekommenderar ändå att man i mån av möjlighet sköter barnet hemma.

Arrangemangen träder i kraft onsdagen den 18 mars.

 

Jomala kommun uppdaterar och går ut med information centralt när vi har erhållit ytterligare anvisningar från behöriga myndigheter.
//16.3.2020 kl. 20.00

Publicerad 16.3.2020
Uppdaterad 16.3.2020