Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 7 mars 2019

ÄRENDEN:
9 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
10 ANMÄLNINGSÄRENDEN
11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
12 GETA KOMMUN - REDOVISNING BRANDSTATION
13 GETA KOMMUN - TILLÄGGSANSLAG INOM BRAND- OCH BEFOLKNINGSSKYDD
14 SOTNING
15 GEMENSAM RÄDDNINGSMYNDIGHET
16 MÖTETS AVSLUTNING 1

Publicerad 28.2.2019
Uppdaterad 28.2.2019