Den gemensamma räddningsnämndens föredragningslista den 15 maj 2019

ÄRENDEN:

17                        Sammanträdets konstituerande

18                        Anmälningsärenden

19                        Gemensamt dataskyddsombud, förfrågan Åda Ab

20                        Lumparlands kommun – manskapsbil

21                        Projekt - Om krisen kommer

22                        Synefrister

23                        Alfrida

24                        Sotare

25                        Mötets avslutning

 

Publicerad 10.5.2019
Uppdaterad 10.5.2019