Förtidsrösta per brev

Är du förhindrad att rösta på valdagen p.g.a. sjukdom, funktionshinder eller vistelse utanför landskapet under förtidsröstningstiden? Kom ihåg att du då kan förtidsrösta per brev! 

Du behöver skicka in en beställningsblankett för att kommunala centralvalnämnden ska kunna posta brevröstningshandlingar till dig. Blanketten och mer information hittar du via den här länken på www.val.ax.

Senast fredag den 18 oktober kl. 19.00 behöver dina brevröstningshandlingar ha kommit tillbaka till kommunkansliet i Jomala för att kunna beaktas.

//Centralvalnämnden i Jomala 

Publicerad 7.10.2019
Uppdaterad 7.10.2019