Enkät från Ålands landskapsregering

Meddelande från Ålands landskapsregering:

Som en del i utredningen av Föglötunneln har vi valt att göra en enkät för att få in allmänhetens synpunkter i frågan. Enkäten finns på projektets hemsida.
Klicka här för att komma till projektets hemsida.

//

1.9.2021

Publicerad 1.9.2021
Uppdaterad 1.9.2021