Delgeneralplanering av Kungsö by

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 mars 2016 beslöts att Kungsö by ska delgeneralplaneras. Följande steg i delgeneralplaneringsprocessen är att kommunens planläggare ska ta fram förslag till målsättningar för delgeneralplanen.

Kommunstyrelsen beslöt vidare att frågan om byggnadsförbud och åtgärdsbegränsning (se 23 § 1 mom. plan- och bygglagen) för det område som omfattas av delgeneralplanen för Kungsö by behandlas i samband med att målsättningarna antas. Det finns med andra ord inget byggnadsförbud eller åtgärdsbegränsning på området med anledning av delgeneralplaneringen före kommunstyrelsen uttryckligen har beslutat så.

Publicerad 8.3.2016
Uppdaterad 8.12.2017