Plogning av privata infarter i kommunens regi vintern 2019/2020 fortsätter såsom föregående vinter...