Dags att söka medlems- och verksamhetsbidrag

Ansökan om medlems- och verksamhetsbidrag ska vara Jomala kommuns fritidsförvaltning tillhanda senast den 15 augusti.

Ansökan ska innefatta verksamhetsberättelse och bokslut för föregående bokföringsår, budgetförslag och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår, uppgifter om antalet medlemmar samt antalet medlemmar, separat flickor och pojkar, under 20 år samt hemkommun.

Kriterier för att beviljas medlems- och verksamhetsbidrag framgår av ansökningsblanketten och i dokumentet ”Principer för fritidsförvaltningens verksamhetsbidrag och övriga bidrag”.
Alla dokument finns på kommunens webbplats, se länk https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott/idrott-och-motion, eller kan begäras från Jomala kommuns kommunkansli eller per e-post till fritidschef Krille Mattsson krille.mattsson@jomala.ax

Ansökan skickas till Jomala kommun, Fritidsförvaltningen, PB 2 – AX 22151 Jomala eller per e-post till info@jomala.ax med rubriken ”Ansökan medlems- och verksamhetsbidrag”.

//9.7.2021
 

Publicerad 9.7.2021
Uppdaterad 13.7.2021