Barnomsorgen under tiden 10.1-23.1.2022

Barnomsorgen följer de rekommendationer som ges med anledning av COVID-19. Barnen och personalen kommer att vistas ute stora delar av dagen och vi håller god hand- och hosthygien. Personalen använder munskydd/visir då vi anser det befogat och önskar att även vårdnadshavare använder munskydd vid lämning och hämtning.

De barn som deltar i verksamheten ska vara helt friska.
Barn som är sjuka, även med lindrigare symptom, ska stanna hemma från barnomsorgen tills de är friska + en symptomfri dag. Inte heller vuxna ska komma till daghemmen ifall vuxna har några som helst symptom som tyder på sjukdom.

Med anledning av smittläget kan det uppstå situationer då det är flera i personalen som kommer att vara frånvarande. För att vi ska kunna planera behovet av personal önskar vi att ni meddelar om ert barn kommer att vara frånvarande.

Jomala kommun bevakar händelseutvecklingen och följer direktiv från landskapsregeringen, ÅHS och övriga behöriga myndigheter.

//10.1.2022
Barnomsorgen 

Publicerad 10.1.2022
Uppdaterad 10.1.2022